Szivárgásvizsgálat 3kg hűtőközeget meghaladó rendszer esetén

Hivatalos szivárgásvizsgálat, tanúsítványkészítés NKVH engedéllyel.

A 3.5 tonna össztömeg feletti tehergépkocsik tulajdonosai kötelezettek a gépjárművek és berendezések regisztrálására a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság által működtetett klímagáz adatbázisban. A gépjármű időszakos műszaki vizsgáján, a vizsgabiztos kéri az érvényességet igazoló, vonalkóddal ellátott, a raktérhűtőre felragasztott tanúsító matricát, melynek számát a klímagáz adatbázisába beütve azonnal látja, hogy érvényes-e.

A hűtőberendezéssel ellátott teherautók a kötelező regisztrálást követően, időszakos szivárgásvizsgálatra kötelezettek, melyet az erre akkreditált vállalkozások végezhetnek..

Cégünk rendelkezik a hatóság által kibocsájtott megfelelési határozattal, és az ehhez szükséges eszközökkel. Ezáltal hivatalosan végezheti el a kötelezően előírt szivárgásvizsgálatot.

 

Az érintett járművek:

A fluortartalmú üvegházhatású gázokról és a 842/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 517/2014/EU rendelete (a továbbiakban: 517/2014/EU rendelete) 4. cikke és a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 21. § d) pontja alapján a 3,5 tonna össztömeg feletti hűtőkamionok és -pótkocsik 5 t CO2-egyenérték töltetmennyiséget meghaladó hűtőkörei esetén kötelező szivárgásvizsgálatot végezni, így ezen hűtőkörök a Klímagáz adatbázisban (https://nemzetiklimavedelmihatosag.kormany.hu, a továbbiakban: Adatbázis) is regisztrációköteles berendezések.

Az 517/2014/EU Rendelet 2. cikk (Fogalommeghatározások) szerint:

„hűtőkamion”: elsősorban áruszállításra tervezett és gyártott, hűtőegységgel felszerelt, 3,5 tonnánál nagyobb össztömegű gépjármű;
„hűtőpótkocsi”: kamion vagy vontató általi vontatásra, elsősorban áruszállításra tervezett és gyártott, hűtőegységgel felszerelt jármű;

Tehát azon berendezések, melyek

   nem érik el a 3,5 tonna össztömeget, azonban a bennük lévő klímagáz mennyisége alapján számított egyenérték meghaladja az 5 tonna CO2-egyenértéket,
   nem érik el a 3,5 tonna össztömeget, és a bennük lévő klímagáz mennyisége alapján számított egyenérték nem haladja meg az 5 tonna CO2-egyenértéket,
   meghaladják a 3,5 tonna össztömeget, azonban a bennük lévő klímagáz mennyisége alapján számított egyenérték nem haladja meg az 5 tonna CO2-egyenértéket,
   meghaladják a 3,5 tonna össztömeget, azonban nem minősülnek hűtőpótkocsinak, hűtőkamionnak (például buszok, vonatok)

szivárgásvizsgálatra nem kötelezettek, így azok az Adatbázisban nem regisztrációkötelesek, melyből adódóan ezeket a berendezéseket nem kell ellátni hatósági címkével.

Az MR szektorba tartozó berendezések regisztrációs kötelezettségének eldöntéséhez segítséget nyújt a Hatóság honlapjáról letölthető „döntési fa”, mely a „Letölthető anyagok” menüponton belül érhető el a Hatóság honlapján.

Az 517/2014/EU rendelete 12. cikk (3) bekezdése alapján forgalomba hozatalkor forgalomba hozatali címkével kell ellátni a berendezést, mely az alábbi alapvető adatokat tartalmazza:

      tájékoztatás a berendezésben található gáz típusáról,
      a berendezésben található töltet tömege,
      CO2-egyenérték,
      globális felmelegedési potenciál (GWP),
      hermetikusan zárt-e berendezés,
      elektromos kapcsolóberendezés szivárgási rátája igazoltan kevesebb mint 0,1 %.

A Hatóság felhívja figyelmüket, hogy azokon a berendezéseken, melyek a Korm. rendelet hatálya alá tartoznak és szivárgásvizsgálati kötelezettség vonatkozik rájuk az 517/2014/EU rendelete 4. cikke alapján (helyhez kötött berendezés, mobil berendezés, egyes kapcsolóberendezés-típusok), kötelező hatósági címke elhelyezése a Korm. rendelet 7. § alapján, mely az Adatbázisból generálható, és a Korm. rendelet 7. § (7) bekezdése szerinti adatokat tartalmaz, ellátva a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság felirattal.

Az egyértelmű beazonosíthatóság végett a hatósági címke a berendezés (hűtőpótkocsi és hűtőkamion) forgalmi rendszámát és alvázszámát is tartalmazza.

A címke azonban nem tartalmazza a szivárgásvizsgálat lejárati idejét, tekintve, hogy a Klímagáz adatbázis nyilvános felületén, a „Jogosultság és érvényesség”/„Berendezések szivárgásvizsgálata” menüpont használatával a vonalkód alapján - a műszaki vizsgáztatás és közúti ellenőrzések során is - ellenőrizhető a berendezések szivárgásvizsgálatának valós idejű érvényessége. Ebből adódóan az ellenőrző szervek számára nem szükséges bemutatni a szivárgásvizsgálat érvényességének igazolására a papír alapú szivárgásvizsgálati dokumentációt (jegyzőkönyvet).


Abban az esetben, ha egy adott járművön nem található meg a forgalomba hozatali címke (de meghaladja az össztömege a 3,5 tonnát), úgy az arra képesített vállalkozás kiállíthatja a hatósági címkét (amely az Adatbázis nyilvános keresőjében ellenőrizhető), annak igazolására, hogy a berendezés nem szivárgásvizsgálatra kötelezett, amennyiben a töltet tömegének egyenértéke 5 tonna CO2-egyenérték alatt van.

A Hatóság egyebekben tájékoztatja Ügyfeleit, hogy a szirvárgásvizsgálatra kötelezett gépjárművek műszaki vizsgáztatása során azt kell figyelembe venni, hogy a jármű a vizsga időpontjában valóban rendelkezik-e érvényes szivárgásvizsgálattal, mely a https://nemzetiklimavedelmihatosag.kormany.hu// honlapon érhető el.


Amennyiben a jármű szivárgásvizsgálatának érvényességi ideje a műszaki vizsga után lejár, a jármű tulajdonosának / üzembentartójának gondoskodnia kell annak megújításáról, azonban a szivárgásvizsgálat két műszaki vizsga közötti érvényességi idejének lejárta nem vonja maga után a műszaki vizsga érvényességének lejártát.


NFM Közlekedési Hatóság Jármű Módszertani Főosztály elérhetősége:

jarmumodszertan@nkh.gov.hu

Gépjármű Közlekedési Hivatal Elérhetősége

NFM Nemzeti Klímavédelmi Hatóság elérhetősége:

nkvh@nfm.gov.hu

Klímavédelmi Hatóság Elérhetőségei


Honlap készítés